اعمال فیلتر جستجو:

متراژ:

سال ساخت:

محدوده قیمت(تومان):

محدوده قیمت برای هر متر(تومان):

محدوده قیمت ودیعه(تومان):

محدوده قیمت اجاره(تومان):

حذف فیلتر ها
 • دسته بندی:فروش مسکونی کرج
 • محل:حیدرآباد
 • متراژ:65
 • تعداد خواب:1
 • سال ساخت:
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/02/29 21:12:30
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/02/29 21:12:30
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:اجاره مسکونی کرج
 • محل:حیدرآباد
 • متراژ:52
 • تعداد خواب:1
 • سال ساخت:
 • ودیعه: 50,000,000 تومان
 • اجاره: 4,200,000 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/02/29 19:59:37
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/02/29 19:59:37
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:اجاره مسکونی کرج
 • محل:حیدرآباد
 • متراژ:52
 • تعداد خواب:1
 • سال ساخت:
 • ودیعه: 80,000,000 تومان
 • اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/02/29 19:46:50
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/02/29 19:46:50
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:اجاره مسکونی کرج
 • محل:حیدرآباد
 • متراژ:60
 • تعداد خواب:1
 • سال ساخت:
 • ودیعه: 180,000,000 تومان
 • اجاره: 2,000,000 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/02/29 19:26:33
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/02/29 19:26:33
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی کرج
 • محل:عظیمیه
 • متراژ:320
 • تعداد خواب:
 • سال ساخت:
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/02/29 12:45:51
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/02/29 12:45:51
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی کرج
 • محل:عظیمیه
 • متراژ:161
 • تعداد خواب:3
 • سال ساخت:1391
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/02/16 17:40:35
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/02/16 17:40:35
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی کرج
 • محل:عظیمیه
 • متراژ:160
 • تعداد خواب:3
 • سال ساخت:1403
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/02/16 17:37:10
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/02/16 17:36:01
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:اجاره مسکونی کرج
 • محل:ولیعصر
 • متراژ:145
 • تعداد خواب:3
 • سال ساخت:1394
 • ودیعه: 400,000,000 تومان
 • اجاره: 16,000,000 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/02/17 09:40:10
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/02/16 17:31:01
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی منطقه ۹ و ۱۰
 • محل:سلیمانی
 • متراژ:50
 • تعداد خواب:1
 • سال ساخت:1403
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/02/09 21:37:20
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/02/09 21:37:20
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی منطقه ۵
 • محل:شهر زیبا
 • متراژ:50
 • تعداد خواب:1
 • سال ساخت:1381
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/02/08 09:23:17
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/02/08 09:23:17
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی منطقه ۵
 • محل:کوی فردوس
 • متراژ:70
 • تعداد خواب:2
 • سال ساخت:1380
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/02/06 16:07:06
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/02/06 16:07:06
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی منطقه ۵
 • محل:کوی بیمه
 • متراژ:55
 • تعداد خواب:1
 • سال ساخت:1384
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/02/06 16:02:02
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/02/06 16:02:02
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی منطقه ۵
 • محل:سازمان برنامه
 • متراژ:60
 • تعداد خواب:2
 • سال ساخت:1385
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/02/06 16:03:57
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/02/06 15:55:00
مشاهده جزئیات فایل
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:اجاره مسکونی منطقه۱شرقی
 • محل:فرمانیه
 • متراژ:110
 • تعداد خواب:
 • سال ساخت:
 • ودیعه: 500,000,000 تومان
 • اجاره: 50,000,000 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/01/28 10:18:19
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/01/28 10:17:33
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:اجاره مسکونی منطقه۱شرقی
 • محل:قیطریه
 • متراژ:220
 • تعداد خواب:3
 • سال ساخت:1401
 • ودیعه: 1,500,000,000 تومان
 • اجاره: 90,000,000 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/01/27 18:28:06
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/01/27 18:28:06
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی کرج
 • محل:هفت تیر
 • متراژ:135
 • تعداد خواب:3
 • سال ساخت:402
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/01/20 16:45:36
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/01/20 16:45:36
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی منطقه ۲۲
 • محل:شهرک راه‌آهن
 • متراژ:90
 • تعداد خواب:2
 • سال ساخت:1382
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1402/12/14 10:36:27
 • تاریخ ثبت اگهی:1402/12/14 10:28:41
مشاهده جزئیات فایل
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی منطقه ۵
 • محل:اکباتان
 • متراژ:135
 • تعداد خواب:3
 • سال ساخت:
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1402/11/01 14:30:56
 • تاریخ ثبت اگهی:1402/11/01 14:30:56
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی منطقه ۵
 • محل:شهر زیبا
 • متراژ:110
 • تعداد خواب:3
 • سال ساخت:1397
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1402/10/16 19:11:02
 • تاریخ ثبت اگهی:1402/10/16 19:11:02
مشاهده جزئیات فایل