اعمال فیلتر جستجو:

متراژ:

سال ساخت:

محدوده قیمت(تومان):

محدوده قیمت برای هر متر(تومان):

محدوده قیمت ودیعه(تومان):

محدوده قیمت اجاره(تومان):

حذف فیلتر ها
 • دسته بندی:کلنگی منطقه ۵
 • محل:جنت‌آباد شمالی
 • متراژ:160
 • تعداد خواب:2
 • سال ساخت:1380
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1402/08/15 13:34:24
 • تاریخ ثبت اگهی:1402/08/15 13:34:24
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی کرج
 • محل:کوی کارمندان جنوبی
 • متراژ:112
 • تعداد خواب:2
 • سال ساخت:1370
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1402/08/14 10:13:55
 • تاریخ ثبت اگهی:1402/08/14 10:13:55
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی کرج
 • محل:کوی کارمندان جنوبی
 • متراژ:112
 • تعداد خواب:
 • سال ساخت:1370
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1402/08/14 10:01:56
 • تاریخ ثبت اگهی:1402/08/14 10:01:56
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:کلنگی منطقه ۲۲
 • محل:چیتگر
 • متراژ:160
 • تعداد خواب:2
 • سال ساخت:1380
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1402/08/13 16:22:20
 • تاریخ ثبت اگهی:1402/08/13 16:22:20
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:اجاره مسکونی منطقه ۲۲
 • محل:دریاچه شهدای خلیج فارس
 • متراژ:121
 • تعداد خواب:2
 • سال ساخت:1402
 • ودیعه: 400,000,000 تومان
 • اجاره: 12,000,000 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1402/08/13 13:34:59
 • تاریخ ثبت اگهی:1402/08/13 13:33:00
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:اجاره مسکونی منطقه ۹ و ۱۰
 • محل:جیحون
 • متراژ:48
 • تعداد خواب:1
 • سال ساخت:1386
 • ودیعه: 100,000,000 تومان
 • اجاره: 8,000,000 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1402/08/10 11:45:47
 • تاریخ ثبت اگهی:1402/08/10 11:44:51
مشاهده جزئیات فایل
مشاهده جزئیات فایل
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:اجاره مسکونی منطقه ۹ و ۱۰
 • محل:جیحون
 • متراژ:70
 • تعداد خواب:2
 • سال ساخت:1389
 • ودیعه: 100,000,000 تومان
 • اجاره: 12,000,000 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1402/08/06 11:41:57
 • تاریخ ثبت اگهی:1402/08/06 11:41:57
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:اجاره مسکونی منطقه ۲۲
 • محل:دریاچه شهدای خلیج فارس
 • متراژ:140
 • تعداد خواب:2
 • سال ساخت:1391
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1402/07/20 00:40:02
 • تاریخ ثبت اگهی:1402/07/20 00:40:02
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی کرج۲
 • محل:فردیس
 • متراژ:55
 • تعداد خواب:1
 • سال ساخت:555
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1402/07/17 17:33:52
 • تاریخ ثبت اگهی:1402/07/17 17:33:52
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی منطقه ۹ و ۱۰
 • محل:بریانک
 • متراژ:47
 • تعداد خواب:1
 • سال ساخت:8
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1402/07/16 17:03:38
 • تاریخ ثبت اگهی:1402/07/16 17:02:10
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی منطقه ۲۲
 • محل:دریاچه شهدای خلیج فارس
 • متراژ:120
 • تعداد خواب:2
 • سال ساخت:
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1402/07/15 12:40:19
 • تاریخ ثبت اگهی:1402/07/15 12:37:22
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:اجاره مسکونی منطقه ۵
 • محل:جنت‌آباد جنوبی
 • متراژ:88
 • تعداد خواب:2
 • سال ساخت:1392
 • ودیعه: 850,000,000 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1402/07/01 22:17:19
 • تاریخ ثبت اگهی:1402/07/01 21:39:16
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:اجاره مسکونی منطقه۱شرقی
 • محل:آجودانیه
 • متراژ:110
 • تعداد خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • ودیعه: 800,000,000 تومان
 • اجاره: 35 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1402/07/01 16:36:47
 • تاریخ ثبت اگهی:1402/07/01 16:33:19
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی منطقه ۲۲
 • محل:دریاچه شهدای خلیج فارس
 • متراژ:120
 • تعداد خواب:3
 • سال ساخت:1406
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1402/06/29 18:29:59
 • تاریخ ثبت اگهی:1402/06/29 18:26:54
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:کلنگی منطقه۸و۴(نارمک و قنات کوثر)
 • محل:نارمک جنوبی
 • متراژ:120
 • تعداد خواب:
 • سال ساخت:30
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1402/06/15 00:29:41
 • تاریخ ثبت اگهی:1402/06/15 00:29:41
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:اجاره مسکونی کرج
 • محل:عظیمیه
 • متراژ:60
 • تعداد خواب:1
 • سال ساخت:83
 • ودیعه: 200,000,000 تومان
 • اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1402/06/12 09:37:39
 • تاریخ ثبت اگهی:1402/06/12 09:36:58
مشاهده جزئیات فایل
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:اجاره مسکونی منطقه ۴ (شرق باقری)
 • محل:تهرانپارس شرقی
 • متراژ:63
 • تعداد خواب:1
 • سال ساخت:1384
 • ودیعه: 400,000,000 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1402/06/12 16:52:59
 • تاریخ ثبت اگهی:1402/06/05 12:24:48
مشاهده جزئیات فایل
مشاهده جزئیات فایل