اعمال فیلتر جستجو:

متراژ:

سال ساخت:

محدوده قیمت(تومان):

محدوده قیمت برای هر متر(تومان):

محدوده قیمت ودیعه(تومان):

محدوده قیمت اجاره(تومان):

حذف فیلتر ها
 • دسته بندی:اجاره مسکونی منطقه ۵
 • محل:شهران جنوبی
 • متراژ:90
 • تعداد خواب:2
 • سال ساخت:1385
 • ودیعه: 1,100,000,000 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/04/19 09:41:22
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/04/19 09:40:43
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی منطقه ۹ و ۱۰
 • محل:هاشمی
 • متراژ:59
 • تعداد خواب:1
 • سال ساخت:1396
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/04/16 14:23:39
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/04/16 14:07:06
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی کرج
 • محل:گوهردشت
 • متراژ:112
 • تعداد خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/04/16 17:43:35
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/03/27 17:49:19
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی کرج
 • محل:گوهردشت
 • متراژ:91
 • تعداد خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/04/16 17:43:40
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/03/27 17:45:42
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی کرج
 • محل:گوهردشت
 • متراژ:97
 • تعداد خواب:2
 • سال ساخت:1390
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/04/16 17:43:45
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/03/27 17:41:35
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی کرج
 • محل:گوهردشت
 • متراژ:100
 • تعداد خواب:2
 • سال ساخت:1398
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/04/16 17:43:49
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/03/27 17:39:07
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی کرج
 • محل:گوهردشت
 • متراژ:100
 • تعداد خواب:2
 • سال ساخت:1395
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/04/16 17:43:52
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/03/27 17:35:58
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی کرج
 • محل:گوهردشت
 • متراژ:84
 • تعداد خواب:2
 • سال ساخت:1388
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/04/16 17:43:57
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/03/27 17:28:15
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی کرج
 • محل:گوهردشت
 • متراژ:76
 • تعداد خواب:1
 • سال ساخت:1388
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/04/16 17:44:00
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/03/27 17:24:27
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی کرج
 • محل:گوهردشت
 • متراژ:80
 • تعداد خواب:2
 • سال ساخت:1383
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/04/16 17:44:06
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/03/27 17:20:59
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی کرج
 • محل:گوهردشت
 • متراژ:80
 • تعداد خواب:2
 • سال ساخت:1383
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/03/27 17:18:05
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/03/27 17:17:39
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی کرج
 • محل:عظیمیه
 • متراژ:75
 • تعداد خواب:1
 • سال ساخت:1386
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/03/26 09:37:20
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/03/26 09:37:20
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی منطقه ۱۱
 • محل:جمال‌زاده
 • متراژ:70
 • تعداد خواب:2
 • سال ساخت:1378
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/03/08 10:12:54
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/03/08 10:10:31
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی منطقه ۱۱
 • محل:جمهوری
 • متراژ:90
 • تعداد خواب:2
 • سال ساخت:1370
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/03/08 10:12:24
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/03/08 10:07:36
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی کرج
 • محل:حیدرآباد
 • متراژ:65
 • تعداد خواب:1
 • سال ساخت:
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/02/29 21:12:30
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/02/29 21:12:30
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:اجاره مسکونی کرج
 • محل:حیدرآباد
 • متراژ:52
 • تعداد خواب:1
 • سال ساخت:
 • ودیعه: 50,000,000 تومان
 • اجاره: 4,200,000 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/02/29 19:59:37
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/02/29 19:59:37
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:اجاره مسکونی کرج
 • محل:حیدرآباد
 • متراژ:52
 • تعداد خواب:1
 • سال ساخت:
 • ودیعه: 80,000,000 تومان
 • اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/02/29 19:46:50
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/02/29 19:46:50
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:اجاره مسکونی کرج
 • محل:حیدرآباد
 • متراژ:60
 • تعداد خواب:1
 • سال ساخت:
 • ودیعه: 180,000,000 تومان
 • اجاره: 2,000,000 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/02/29 19:26:33
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/02/29 19:26:33
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی کرج
 • محل:عظیمیه
 • متراژ:320
 • تعداد خواب:
 • سال ساخت:
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/02/29 12:45:51
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/02/29 12:45:51
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی کرج
 • محل:عظیمیه
 • متراژ:161
 • تعداد خواب:3
 • سال ساخت:1391
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/03/26 09:30:19
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/02/16 17:40:35
مشاهده جزئیات فایل
 • دسته بندی:فروش مسکونی کرج
 • محل:عظیمیه
 • متراژ:160
 • تعداد خواب:3
 • سال ساخت:1403
 • ودیعه: 0 تومان
 • اجاره: 0 تومان
 • تاریخ بروزرسانی:1403/03/26 09:30:13
 • تاریخ ثبت اگهی:1403/02/16 17:36:01
مشاهده جزئیات فایل